ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020, ЈНМВ 01/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
01/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
ПОЗИВ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2020
20.02.2020.
05.02.2020.
24.01.2020.
24.01.2020.
04.02.2020.
12.30 ч.