Фабрика воде у Зајечаруу

ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР, ЈН 11/2015

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 11/2015ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР
18.01.2016. 
ЈН 11/2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР
18.01.2016. 
ЈН 11/2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР
25.12.2015.05.01.2016.
12,30 h
ЈН 11/2015 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА ПОЗИВ:
ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ЗА ТРАНСПОРТ – КАМИОН КИПЕР
25.12.2015.05.01.2016.
12,30 h