Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

ИЗРАДА ТЕХ. ДОK. РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ППВ „KРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР, ЈНМВ 13/2016

БР. ЈВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДУКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 13/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ИЗРАДА ТЕХ. ДОK. РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ППВ „KРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР
01.06.2016. 
ЈНМВ 13/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ИЗРАДА ТЕХ. ДОK. РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ППВ „KРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР
20.05.2016. 
ЈНМВ 13/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ИЗРАДА ТЕХ. ДОK. РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ППВ „KРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР
06.05.2016.16.05.2016.
12,30 h
ЈНМВ 13/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
ИЗРАДА ТЕХ. ДОK. РЕKОНСТРУKЦИЈЕ ППВ „KРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР
06.05.2016.16.05.2016.
12,30 h