ЈКП "Водовод" Зајечар

МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 12/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОбавештење о закљученом уговору – Партија 2:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
09.06.2016. 
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОбавештење о закљученом уговору – Партија 3:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
06.06.2016. 
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРАОбавештење о закљученом уговору – Партија 1:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
03.06.2016. 
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРАОдлука о додели уговора:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
 17.05.2016. 
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКонкурсна документација:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
27.04.2016.06.05.2016.
12,30 h
ЈНМВ 12/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПозив:
МАТЕРИЈАЛ ЗА НАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ
27.04.2016.06.05.2016.
12,30 h