ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ, ЈНМВ 18/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
18/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
– ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА:
КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
ПОЗИВ: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
06.12.2019.
27.11.2019.
06.11.2019.
06.11.2019.
14.11.2019.
12:30 ч.