КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА, ЈНМВ 12/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
12/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ПАР.2
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА – ПАР.1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА 
ПОЗИВ: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
17.07.2018.
06.07.2018.
28.06.2018.
01.06.2018.
01.06.2018.
15.06.2018.
12.30 ч.