Фабрика воде у Зајечаруу

ТАМПОН РИЗЛА, ЈНМВ 09/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
09/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ТАМПОН РИЗЛА
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ТАМПОН РИЗЛА
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ТАМПОН РИЗЛА
– ПОЗИВ: 
ТАМПОН РИЗЛА
06.08.2019.
31.07.2019.
22.07.2019.
22.07.2019.
31.07.2019.
12.30 ч.