ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ, ЈНМВ 07/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
07/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
18.05.2017.
27.04.2017.
 
ЈНМВ 
07/2017
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЊА ПОНУДА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ10.04.2017. 
ЈНМВ 
07/2017 
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ07.04.2017.17.04.2017.
ЈНМВ 
07/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПОЗИВ
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ
07.04.2017.17.04.2017