ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019, ЈНМВ 01/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
01/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019 
– KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019 
– ПОЗИВ: 
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА 2019
27.02.2019.
19.02.2019.
12.02.2019.
06.02.2019.
06.02.2019.
18.02.2019.
12.30 ч.