ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КОМБИН. МАШИНА РОВОК. – УТОВАРИВАЧ ДО 10т – ЈН 02/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
02/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОН. ДОКУМЕН.:
КОМБИН. МАШИНА РОВОК. – УТОВАРИВАЧ ДО 10т
09.02.2021.22.02.2021.
12:00 h