КВАРЦНИ ПЕСАК, ЈНМВ 14/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
КВАРЦНИ ПЕСАК
05.08.2016. 
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
КВАРЦНИ ПЕСАК
20.06.2016. 
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
КВАРЦНИ ПЕСАК
31.05.2016.08.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1:
КВАРЦНИ ПЕСАК
31.05.2016.08.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
КВАРЦНИ ПЕСАК
31.05.2016.08.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРА   
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КВАРЦНИ ПЕСАК
25.05.2016.03.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 14/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
КВАРЦНИ ПЕСАК
25.05.2016.03.06.2016.
12,30 h