ЈКП "Водовод" Зајечар

ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОНТРОЛА УТРОШКА ГОРИВA, ЈНМВ 09/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
09/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОН. УТРОШКА ГОРИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОН. УТРОШКА ГОРИВА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОНТРОЛА УТРОШКА ГОРИВA
KОН. ДОКУМ.: ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОНТРОЛА УТРОШКА ГОРИВА
ПОЗИВ: ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА И КОНТРОЛА УТРОШКА ГОРИВA
18.06.2018.
07.06.2018.
31.05.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
12.30 ч.