ЈКП "Водовод" Зајечар

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА, ЈНМВ 09/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 09/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
22.04.2016. 
ЈНМВ 09/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
22.04.2016. 
ЈНМВ 09/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
11.04.2016.15.04.2016.
12,30 h
ЈНМВ 09/2016JЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
07.04.2016.15.04.2016.
12,30 h
ЈНМВ 09/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИУСЛУГЕПОЗИВ:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И СЕДИМЕНТА
07.04.2016.15.04.2016.
12,30 h