ЈКП "Водовод" Зајечар

Половни багер гусеничар ЈН 22/2020

Половни багер гусеничар ЈН 22/2020

НаручилацЈКП ВОДОВОД ЗАЈЕЧАР
Локација наручиоцаРС223 – Зајечарска област, Зајечар
Назив набавкеПоловни багер гусеничар
Референтни бројЈН 22/2020
Врста предметаДобра
Процењена вредност3.000.000,00
Врста поступкаОтворени поступак
Техника
Рок за подношење14.12.2020 12:00:00