ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019, ЈН 03/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 03/2019ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 16
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 18
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 6
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 13 и 19
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 10
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 21
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 17
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 12
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 9
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 1,2,3,7,11,15,23
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 4,5 И 8
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 20
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: 
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019 – ПАР 24
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ВОД. МАТЕРИЈАЛ 2019
– ОБАВ. О ПРОД. РОКА:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
– ПОЗИВ:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2019
17.09.2019.
16.09.2019.
16.09.2019.
13.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
11.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
10.09.2019.
23.08.2019.
07.08.2019.
07.08.2019.
01.08.2019.
12.07.2019.
12.07.2019.
16.08.2019.
12.30 ч.
12.08.2019.
12.30 ч.