Реконструкција водоводне инсталације у улици Црвене армије

Честе хаварије на водоводној мрежи, које се дешавају у последњих пар месеци у улици Црвене армије, радници ЈKП “Водовод” Зајечар решавају заменом целокупног цевног материјала и фитинга. Азбестно-цементне цеви се замењују новим ХДПЕ цевима, регулациони шахтови, вентили и водоводни фитинг у њима се замењују новим и на овај начин се припремају за будућу реконструкцију водоводне инсталације у овој улици.

ЈKП „Водовод“ планира да у наредној години замени целокупну водоводну инсталацију у улици Црвене армије, дужине 2 900 метара. Радови ће се обављати од улице Неготински пут до улице Љутице Богдана и том приликом биће замењене старе азбестно-цементне цеви новим ХДПЕ цевима, биће реконструисано око 210 индивидуалних кућних прикључака, 15 регулационих шахтова и изградиће се 16 нових.

На овај начин ЈKП „Водовод“ решиће проблем хаварија и пуцања цеви које су у овом делу Зајечара учестале последњих месеци и због којих неколико хиљада људи има проблем са водоснабдевањем.

Процењена вредност планираних радова износи 40.000.000 динара.