ЈКП "Водовод" Зајечар

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020, ЈНМВ 05/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
05/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
– ПОЗИВ: 
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2020
22.06.2020.
09.06.2020.
26.05.2020.
26.05.2020.
04.06.2020.
12.30 ч.