ЈКП "Водовод" Зајечар

СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ, ЈНМВ 11/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 4:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
05.08.2016. 
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 3:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
05.08.2016. 
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 2:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
05.08.2016. 
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
05.08.2016. 
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
11.07.2016. 
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
29.06.2016.04.07.2016.
12.30 ч.
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
24.06.2016.04.07.2016.
12.30 ч.
ЈНМВ 11/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
СТАKЛА, ХЕМИKАЛИЈЕ, ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ ЗА ХЕМИЈСKУ И БИОЛОШKУ ЛАБОРАТОРИЈУ
24.06.2016.04.07.2016.
12,30 ч.