ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019, ЈН 01/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДЕМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 01/2019ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРА– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
KОН. ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
– ПОЗИВ:
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2019
28.02.2019.
14.02.2019.
02.01.2019.
02.01.2019.
06.02.2019.
12.30
ч.