ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

РЕМОНТ КАМИОНА ФАП, ЈНМВ 13/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
13/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ– ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА: РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ:
РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
– ПОЗИВ:
РЕМОНТ КАМИОНА ФАП
13.11.2019.
13.09.2019.
29.08.2019.
13.08.2019.
13.08.2019.
23.08.2019.
12.30 ч.