ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018, ЈНМВ 17/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
17/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
ПОЗИВ: СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ 2018
07.11.2018.
19.10.2018.
15.10.2018.
09.10.2018.
09.10.2018.
17.10.2018.
12.30 ч.