ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019, ЈНМВ 08/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
08/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
– ПОЗИВ:
ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2019
18.06.2019.
05.06.2019.
23.05.2019.
23.05.2019.
31.05.2019.
12.30 ч.