ЈКП "Водовод" Зајечар

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016, ЈН 02/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
27.05.2016. 
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЉЕНОМ УГОВОРУ:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
22.04.2016. 
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 4:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
21.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 3:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
18.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 2:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
09.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
03.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
03.03.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
29.02.2016.31.03.2016.
12,30 h
ЈН 02/2016ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАПОЗИВ:
ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ 2016
29.02.2016.31.03.2016.
12,30 h