ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ, ЈНМВ 11/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
МВ
11/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.3
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.2
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.4
– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВ.СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ-ПАР.1
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАСТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИСТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ОБАВ. О ПРОД. РОКА: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ: СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
– ПОЗИВ: 
СТАКЛА, ХЕМ. ПОДЛОГЕ И ПВЦ ПЕТРИ ПЛОЧЕ
11.09.2019.
09.09.2019.
06.09.2019.
03.09.2019.
08.08.2019.
01.08.2019.
29.07.2019.
29.07.2019.
29.07.2019.
26.07.2019.
22.07.2019.
22.07.2019.
06.08.2019.12.30 ч.
31.07.2019.
12.30
ч.