ЈКП "Водовод" Зајечар

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ЈНМВ 05/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 3
25.03.2016. 
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 2
25.03.2016. 
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА – ПАРТИЈА 1
25.03.2016. 
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
07.03.2016. 
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
22.02.2016.01.03.2016.
12,30 h
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
22.02.2016.01.03.2016.
12,30 h
ЈНМВ 05/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
21.02.2016.01.03.2016.
12,30 h
JNMV
05/2016
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
21.02.2016.01.03.2016.
12,30 h