Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ЈНМВ 06/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТИМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
06/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ – ПАРТИЈА 1
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ – ПАРТИЈА 3
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: РЕЗ. ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖ.ВОЗ – ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
ПОЗИВ: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
24.05.2018.
18.05.2018.
18.05.2018.
30.04.2018.
18.04.2018.
18.04.2018.
27.04.2018.
12.30 ч.