ЈКП "Водовод" Зајечар

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – ЈН 01/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВРАЊА
ЈН
01/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 202111.01.2021.02.02.2021.
12:00 h