Фабрика воде у Зајечаруу

ТАМПОН РИЗЛА – ЈН 03/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
03/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: ТАМПОН РИЗЛА 11.02.2021.24.02.2021.
12:00 h