ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА – ЈН 09/2021

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕТНАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН
09/2021
ЈН  ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКУСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕН.: УСЛУГА ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА12.06.2021.28.06.2021.
12:00 h