ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА, ЈНМВ 24/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
18.01.2017.
 
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
17.12.2016. 
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
07.12.2016.12.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАKОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
02.12.2016.12.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
24/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПОЗИВ: 
КАНАЛИЗАЦИОНА ОПРЕМА
02.12.2016.12.12.2016.
12,30 h