ЈКП "Водовод" Зајечар

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА, ЈНМВ 01/2017

ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
21.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА21.02.2017. 
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017.13.02.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ИЗМЕНА 1 КОН. ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 1: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
03.02.2017.
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
31.01.2017.08.02.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
01/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕ    ПОЗИВ: 
    УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
31.01.2017.08.02.2017.
12,30 h