ЈКП "Водовод" Зајечар

АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА, ЈНМВ 23/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
25.01.2017. 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
25.01.2017. 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
30.12.2016. 
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
15.12.2016.23.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
15.12.2016.23.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАKОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
12.12.2016.21.12.2016.
12,30 h
ЈНМВ
23/2016
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИв
ДОБРАПОЗИВ: 
АЛАТИ БРАВАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ И СТАРТЕР ЗА ПАЉЕЊЕ АУТА
12.12.2016.21.12.2016.
12,30 h