ЈКП "Водовод" Зајечар

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 12/2017

ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈА 1 И 2: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ11.08.2017. 
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 4: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ28.08.2017. 
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 3: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ28.08.2017. 
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 3 И ПАРТИЈУ 4: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ11.08.2017. 
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ24.07.2017.01.08.2017.
 ЈНМВ 
12/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ДОБРА ПОЗИВ: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ24.07.2017.01.08.2017