ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018, ЈНМВ 08/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
08/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
ПОЗИВ: КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 2018
05.06.2018.
18.05.2018.
07.05.2018.
07.05.2018.
18.05.2018.
12.30 ч.