Фабрика воде у Зајечаруу

УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ, ЈНМВ 11/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
11/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
ПОЗИВ: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
20.06.2018.
07.06.2018.
24.05.2018.
24.05.2018.
01.06.2018.
13.00 ч.