ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕК. РАЧУНУ, НАБАВКА 01/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊаДАТУМ ОТВАРАЊА
НАБАВКА 01/2020НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
ЧЛ.7 СТАВ 1. ТАЧКА 13.
УСЛУГЕ– ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ: ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕК. РАЧУНУ
ПОЗИВ: ДОЗВОЉЕНО ПРЕКОРАЧЕЊЕ ПО ТЕК. РАЧУНУ
27.04.2020.
27.04.2020.
15.05.2020.
10.00 ч.