ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ 2020, ЈНМВ 04/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
04/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТ. ЗА МАШ. ОДРЖАВ. – ПАР. 2 – ХЛОРИНАТ. 
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: МАТ. ЗА МАШ. ОДРЖАВ. – ПАР. 1 – БРАВ. МАТ.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ. ОДРЖАВАЊЕ 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШ. ОДРЖАВАЊЕ 2020
ПОЗИВ: МАТЕРИЈАЛ ЗА МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ 2020
08.06.2020.
29.05.2020.
26.05.2020.
14.05.2020.
14.05.2020.
22.05.2020.
12:30 ч.