Фабрика воде у Зајечаруу

УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ, ЈНМВ 03/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОБАВ ШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ03.04.2017. 
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ20.03.2017. 
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
09.03.2017.17.03.2017.
12,30 h
ЈНМВ 
03/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГЕПОЗИВ
УСЛУГА ПРЕВОЗА РИЗЛЕ
09.03.2017.17.03.2017.
12,30 h