ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА, ЈН 04/2017

ЈН 
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА    ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.07.2017.  
ЈН 
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: 
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
 06.06.2017. 
ЈН
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
    ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.05.2017.05.06.2017.
12.30 ч.
ЈН
04/2017
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРА 
     ПОЗИВ
     ВОДОМЕРИ, ЧИТАЧИ И ДЕЛОВИ ВОДОМЕРА
05.05.2017.05.06.2017.
12.30 ч.