Фабрика воде у Зајечаруу

ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018, ЈНМВ 07/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
07/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018  ПОЗИВ: ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ 2018
15.05.2018.
30.04.2018.
20.04.2018.
20.04.2018.
30.04.2018.
12.30 ч.