ЈКП "Водовод" Зајечар

РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА, ЈНМВ 04/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
04/2017  
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
 ДОБРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
ПАРТИЈА 3 – ГУМЕ ЗА ВОЗИЛА
ПАРТИЈА 1 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
– ПАРТИЈА 2 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОМОБИЛЕ И ДОСТАВНА ВОЗИЛА 
04.05.2017.  
ЈНМВ 
04/2017 
 ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА
07.04.2017.  
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ ОПРОДУЖЕЊУ РОКА: 
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017.29.03.2017.
12.30 ч.
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017.29.03.2017.
12.30 ч.
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017.29.03.2017.
12.30 ч.
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: 
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
21.03.2017.29.03.2017.
12.30 ч.
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
16.03.2017.24.03.2017.
12.30 ч.
ЈНМВ 
04/2017
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАПОЗИВ
РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА
16.03.2017.24.03.2017.
12.30 ч.