Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

ГОРИВА И МАЗИВА 2020, ЈНМВ 02/2020

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
02/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 – ПАР.1 – ГОРИВА
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 – ПАР.2 – МАЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 – ПАР.2 – МАЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020 – ПАР.1 – ГОРИВА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ГОРИВА И МАЗИВА 2020
ПОЗИВ: ГОРИВА И МАЗИВА 2020
27.04.2020.
23.04.2020.
23.03.2020.
23.03.2020.
11.03.2020.
11.03.2020.
20.03.2020.
12:30h