Фабрика воде у Зајечаруу

КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ, ЈНМВ 19/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 19/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
24.08.2016. 
ЈНМВ 19/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
23.08.2016. 
ЈНМВ 19/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
03.08.2016.11.08.2016.
12,30 h
ЈНМВ 19/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
03.08.2016.11.08.2016.
12,30 h