КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ, ЈНМВ 20/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
20/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: КАМИОН КИПЕР ПОЛОВНИ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
ПОЗИВ: КАМИОН КИПЕР – ПОЛОВНИ
25.12.2019.
20.12.2019.
09.12.2019.
09.12.2019.
18.12.2019.
12:30 ч.