ЈКП "ВОДОВОД" ЗАЈЕЧАР

ПУМПЕ ЗА ВОДУ, ЈН 05/2017

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈН 05/2017ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК
ДОБРАОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ  УГОВОРУ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ – ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУПУМПЕ ЗА ВОДУ – ПАРТИЈА 1 
ОДЛУКА О OБУСТАВИ ПОСТУПКА – ПАРТИЈА 3 ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ИЗМЕНА И ДОПУНА 1 – КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
 ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
ПОЗИВ: ПУМПЕ ЗА ВОДУ
08.11.2017.
08.11.2017.
18.10.2017.
17.10.2017.
23.09.2017.
18.09.2017.
18.09.2017.
18.09.2017.
15.09.2017.
07.09.2017.
01.09.2017.
25.08.2017.
22.08.2017.
22.08.2017.
03.10.2017.
03.10.2017.
03.10.2017.
03.10.2017.
25.09.2017.
25.09.2017.
25.09.2017.
25.09.2017.
25.09.2017.
25.09.2017.