ЈКП "Водовод" Зајечар

ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ – KАМИОН KИПЕР, ЈНМВ 17/2016

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 17/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ – KАМИОН KИПЕР
15.07.2016. 
ЈНМВ 17/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:
ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ – KАМИОН KИПЕР
15.07.2016. 
ЈНМВ 17/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ – KАМИОН KИПЕР
20.06.2016.28.06.2016.
12,30 h
ЈНМВ 17/2016ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИДОБРАПОЗИВ:
ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ – KАМИОН KИПЕР
20.06.2016.28.06.2016.
12,30 h