Фабрика воде у Зајечаруу

ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020, ЈНМВ 08/2020

БР. ЈАБНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
08/2020
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 – ПАРТ. 3
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 – ПАРТ. 2 
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 – ПАРТ. 4
ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХЕМИК. ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 – ПАРТ. 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОН.ДОК.: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
ПОЗИВ: ХЕМИКАЛИЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 2020
08.09.2020.
08.09.2020.
13.08.2020.
04.08.2020.
03.08.2020.
03.08.2020.
12.08.2020.
12:30 ч.