Фабрика воде у Зајечаруу

ГОРИВА И МАЗИВА 2018, ЈНМВ 04/2018

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ 
04/2018
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРАОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 – ПАРТИЈА 2 – МАЗИВА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ. УГОВ.: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 – ПАРТИЈА 1 – ГОРИВА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 – ПАРТИЈА 2 – МАЗИВА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА: ГОРИВА И МАЗИВА 2018 – ПАРТИЈА 1 – ГОРИВА
KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ГОРИВА И МАЗИВА 2018
ПОЗИВ: ГОРИВА И МАЗИВА 2018
30.04.2018.
16.04.2018.
13.04.2018.
04.04.2018.
17.03.2018.
17.03.2018.
28.03.2018.
12.30 ч.