Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар

ХТЗ ОПРЕМА 2019, ЈНМВ 07/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
07/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ДОБРА– ОБАВ. О ЗАКЉ. УГОВОРУ: ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
ОБАВ. О ПРОДУЖ. РОКА: ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ: 
ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ОБАВ. О ПРОДУЖ. РОКА:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ИЗМЕНА КОН. ДОКУМ.:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
– ПОЗИВ:
ХТЗ ОПРЕМА 2019
17.06.2019.
05.06.2019.
25.05.2019.
24.05.2019.
24.05.2019.
22.05.2019.
22.05.2019.
17.05.2019.
17.05.2019. 
03.06.2019.
12.30 ч.
31.05.2019.
12.30 ч.
29.05.2019.
12.30
ч.