ЈКП "Водовод" Зајечар

ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА, ЈНМВ 12/2019

БР. ЈАВНЕ НАБАВКЕВРСТА ПОСТУПКАПРЕДМЕТ НАБАВКЕНАЗИВ ОБЈАВЉЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊАДАТУМ ОТВАРАЊА
ЈНМВ
12/2019
ЈАВНА НАБАВКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
РАДОВИОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТ.ПОС.: ИСКОП И ОДВОЗ МАТ.СА ЛОК.ИЗВОЂЕЊА
– ОДЛУКА О ОБУС. ПОСТУПКА:
ИСКОП И ОДВОЗ МАТ. СА ЛОК. ИЗВОЂЕЊА
– КОН.ДОК.:
ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
ПОЗИВ: ИСКОП И ОДВОЗ МАТЕРИЈАЛА СА ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА
02.09.2019.
26.08.2019.
13.08.2019.
13.08.2019.
21.08.2019.
12.30 ч.